5 spørsmål til rektor

 1. Hva er bakgrunnen din?
  • Jeg har bakgrunn innen utdanning, utdanningsledelse og opplæring (for tiden påmeldt til en doktorgrad i utdannelse) og har følgende kvalifikasjoner blant en rekke andre sertifiseringer:
   • Diplom i utdanning
   • Bachelor of Technology in Education Management
   • Bachelor of Education i miljøvitenskap
   • Bachelor of Education Honours i Educational Tech
   • Bachelor of Science Honours i miljøovervåking og modellering
   • Bachelor of Laws (LLB)
   • Masters in Education by Research
  • Jeg har også hatt en periode i lærerutdanningen med et spesifikt fokus på pedagogikk og læreplanproblemer. Min brede kunnskapsbase gjør at jeg kan sette pris på og forstå spørsmål når de er formulert fra flere perspektiver.

2. Hva er din forbindelse til Zulufadder?

  • Jeg jobber for Gratton skole som eies av Zulufadder. Enda viktigere, porteføljen min plasserer meg i et rom som gjør at jeg kan fremme interessene til Zulufadder for å tilby kvalitetsutdanning, pastoral omsorg, emosjonell og psykologisk støtte til elever som kommer fra en vanskelig bakgrunn. På grunn av barnas bakgrunn er det ofte mitt ansvar å sørge for at elever sponset av Zulufadder ikke blir ekskludert, latterliggjort eller diskriminert på grunnlag av status. Dette krever at jeg hele tiden kommuniserer og koordinerer aktiviteter med Zulufadders ledelse.
  • Det som gjør meg spesielt glad er å se elever som er sponset av Zulufadder prestere godt i de forskjellige områdene av læreplanen vår på skolen og konkurrere på lik linje med elever fra familier med gode ressurser.

3. Hva er ditt største mål akkurat nå?

  • På et personlig nivå er mitt umiddelbare mål å fullføre doktorgrad-studiene. På profesjonelt nivå er mitt umiddelbare mål å forbedre Gratton skole, og spesielt innen følgende aspekter:
   • Kvaliteten på resultatene våre
   • Kvaliteten på undervisning og læring
   • Fremme kritisk tenkning blant elever og ansatte
   • Integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i læring og undervisning.

4. Hva er ditt livsmotto?

  • To ting styrer måten jeg lever, og disse kan oppsummeres av følgende motto:
   • «Der det er en vilje, vil det alltid være en vei».
   • «Gjør mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg».
  • Den første snakker forklarer i hvilken grad jeg er forberedt på å gå for å oppnå det jeg vil. Den andre tar for meg verdisystemet mitt, som hovedsakelig er avhengig av etisk oppførsel og rettferdighet.

5. Hva skiller deg ut i den store mengden?

  • Følgende er noen av aspektene som får meg til å skille meg ut i mengden:
   • Jeg er vanligvis flink til å forutse problemer eller muligheter.
   • Jeg er ikke redd for å prøve nye ting. Ulempen med å gjøre dette er at ved å prøve nye ting, har jeg en tendens til å oppleve svikt ganske ofte.
   • Etter mye prøving og feiling tror jeg at jeg har klart å finne den rette balansen mellom å være fast og å være imøtekommende og vennlig.
   • Jeg er etisk i mitt forhold til andre.
   • Jeg elsker å lede fra fronten, og er ikke noe i mot skitne hender.
   • Jeg er ikke fornøyd med gjennomsnittlig ytelse. Jeg elsker å se vekst i både ansatte og elever.
   • Min evne til å reflektere og godta tilbakemeldinger. Denne egenskapen har hjulpet meg på mange måter å vokse og forbedre meg på mange områder. Nært knyttet til dette er mitt ønske om å reflektere dypt før jeg velger et handlingsforløp.
   • Jeg finner glede i en rekke ting. Jeg liker poesi, å lese, jeg liker mennesker, sport, jeg liker å reise, og jeg liker hagearbeid. Jeg er forberedt på å prøve nye ting som jeg ennå ikke har prøvd.
   • Jeg har hatt stor nytte av kunnskapen min om utdannelse, forreningsvirksomhet (jeg pleide å drive lukrative virksomheter), personell og økonomistyring, jus, miljø, jordbruk, psykologi, sosiologi, åndelig og emosjonell vekst som gjør at jeg er utstyrt til å velge riktig verktøy for å hjelpe ansatte og elever.
   • Jeg er veldig gjennomtenkt og har kommet med ideer som mange av kollegene mine anser som spennende, tankevekkende og kloke.
   • Jeg er en veldig god lærer.
   • Jeg elsker å jobbe hardt og raskt. Jeg er veldig god på multitasking.
   • Jeg har fremragende konflikthåndterings- og løsningsferdigheter. Jeg tror at hvis arbeidsmiljøet er giftig, er produktivitet umulig.
   • Det viktigste for meg er måten jeg bruker data på for intervensjon og for å ta ledelsesbeslutninger. Ofte er jeg i stand til å forutsi fremtidige resultater basert på tilgjengelige data, og jeg prøver alltid å gripe inn tilsvarende.
   • Jeg er en av få ledere som foretrekker å bli respektert enn fryktet.
   • Jeg er empatisk. Jeg synes denne egenskapen er ekstremt viktig for enhver person i min stilling som arbeider med mennesker, spesielt barn.
   • Kjærligheten til å lære og kjærligheten til mennesker. Jeg er tålmodig og tilgivende. Begge egenskapene er avgjørende for mennesker som har å gjøre med ufullkomne individer som trenger utvikling.
   • Jeg erkjenner at det er mange andre mennesker som er bedre enn meg i mange aspekter, både personlig og profesjonell, som jeg kan lære av. Derfor har lærbarhetsindeksen min alltid blitt scoret over 80%.
   • Til slutt skiller jeg meg ut ved ikke å skille meg ut. I et arbeidsmiljø synes jeg det er viktig å gi (eller i det minste dele) kreditt med kolleger og underordnede.

Mer informasjon:
Gratton skole