Fra Zulufadders dagsenter til utdannet lærer

Vi har tatt en prat med Minenhle, en ung dame med en inspirerende historie. Hun vokste opp i nærheten av Zulufaddes dagsenter og mottok støtte fra organisasjonen som en ung jente. Denne støtten gav henne muligheten til å fullføre utdannelsen sin og forfølge drømmen om å bli lærer. I dag er hun lærer på Gratton skole og har en lys fremtid foran seg. I dette intervjuet kan du lese om Minenhles reise til hvor hun er nå, og hennes råd til dagens elever på Gratton skole.

Kan du fortelle oss litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg heter Minenhle og jeg vokste opp i nærheten av Zulufadders dagsenter. Min familie hadde begrensede økonomiske muligheter, så jeg var heldig som fikk støtte fra Zulufadder da jeg var ung. Dette ga meg muligheten til å fullføre skolegangen min og realisere mine drømmer om å bli lærer.

Hvordan har Zulufadder hjulpet deg?

Zulufadder ga meg støtte både økonomisk og moralsk. De hjalp meg med å fullføre skolegangen, og ga meg også muligheten til å delta på ulike workshops og kurs som hjalp meg med å utvikle mine ferdigheter og interesser. De trodde på meg og ga meg støtte når jeg trengte det, noe som var veldig viktig for meg.

Hvordan endte du opp som assistent på Gratton skole?

Etter å ha fullført skolegangen min, spurte jeg Zulufadder om en mulighet til å bli assistent på Gratton skole. Jeg fikk stillingen og jobbet hardt for å gjøre en god jobb. Jeg utdannet meg også videre til lærer mens jeg jobbet som assistent, noe som gjorde at jeg kunne få fast jobb på skolen etterpå.

Hva liker du best ved å jobbe som lærer?

Jeg elsker å formidle kunnskap til barna og se dem vokse og utvikle seg. Det er også veldig givende å se deres øyne lyse opp når de forstår noe nytt. Jeg tror også at jeg kan gjøre en forskjell i deres liv ved å gi dem de verktøyene de trenger for å forbedre livene sine.

Hva er dine fremtidsplaner?

Jeg har lyst til å fortsette å jobbe som lærer på Gratton skole og å hjelpe flere barn med å oppnå deres drømmer. Jeg vil også fortsette å utdanne meg selv for å bli en enda bedre lærer.

Hvilket råd vil du gi til elever på Gratton skole i dag?

Mitt råd til elever på Gratton skole er å jobbe hardt, være nysgjerrige og aldri gi opp drømmene deres. Utdannelse er nøkkelen til en vellykket fremtid, så det er viktig å benytte seg av mulighetene man har og alltid strebe etter å være best. I tillegg bør man alltid være snill og respektfull overfor de rundt seg, siden å bygge positive relasjoner med andre er en viktig del av livet.

Tusen takk!

Til slutt vil jeg takke Zulufadder for all den støtten jeg har fått, og for at de ga meg muligheten til å realisere drømmene mine. Jeg vil også takke Gratton skole for at de har gitt meg muligheten til å fortsette å utvikle meg som lærer. Til elever på Gratton skole vil jeg si at de aldri skal gi opp på drømmene sine og alltid jobbe hardt for å nå sine mål. Utdannelse er en av de viktigste investeringene man kan gjøre i seg selv, så jeg oppfordrer dem til å benytte seg av alle de mulighetene de har.