Ny naturfaglab på Gratton skole

Med første avgangsklasse i 2019 meldte behovet seg for en egen naturfaglab. Med støtte fra mange sponsorer og faddere er vi nå i mål med lab’en!

Gratton skole er Zulufadders største prosjekt og i 2015 åpnet vi videregående trinn. Skolen fokuserer på matematikk og naturfag, og dette medførte at vi trenger en naturfaglab der elevene kan lære kjemi, fysikk og biologi. 

Vi har konvertert et av klasserommene slik at vi får en naturfaglab med alt utstyr vi trenger. 

Prosjektstart: November 2018

Åpning av naturfaglab’en: Midten av februar 2019

Tusen takk til alle som har bidratt og en spesiell takk til vår hovedsponsor NutraQ