Kontonummer for fadderskap: 1645 13 32507

vipps
Kontakt Oss

Bli Zulufadder

Tusen takk for din interesse for Zulufadder!
Arbeidet vårt er basert på det grunnleggende prinsippet om at gjennom utdannelse og selvstendighet skaper man et bedre og mer produktivt samfunn.


 • Allerede fadder? Logg inn.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Personvern

Personvernerklæring Zulufadder (Norge) og Zulufadder Children’s Trust NPC (Sør-Afrika)

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter, bruker, behandler og formidler informasjonen din, inkludert personopplysninger, i sammenheng med din tilgang til og bruk av Zulufadders tjenester og betalingstjenester.

Når denne erklæringen nevner “Zulufadder”, “vi”, “oss” eller “vår”, refererer den til Zulufadder (Norge) og Zulufadder Children’s Trust NPC (Sør-Afrika) (“behandlingsansvarlig“) som er ansvarlig for din informasjon i henhold til denne personvernerklæringen.

Vi registrerer at data som samles inn, brukes og behandles i forbindelse med vår virksomhet, behandles gjennom programvaren kjent som Easypublish CMS, utviklet, vedlikeholdt og sikret av en tredjepart, Escio AS, som ligger i Norge, sammen med visse andre proprietære tilbydere av programvare. Vi har verifisert at all datainnsamling og programvaretjenester for databehandling som brukes av Zulufadder, er fullt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Denne personvernerklæringen gjelder også for alle betalinger som gjøres til oss, enten ved bankoverføring, kredittkort eller andre tjenesteleverandører som krever at du oppgir informasjon, inkludert personopplysninger, til en eller flere betalingstjenester og/eller finansielle institusjoner. Vi bekrefter at vi har verifisert at alle tredjepartsorganisasjoner som tilbyr betalingstjenester til oss, er fullt i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

1. INFORMASJON VI SAMLER INN FRA FADDERE, BEGUNSTIGEDE OG TREDJEPARTER

Det finnes tre mulige kategorier av informasjon vi samler inn.

1.1 Informasjon du gir til oss

1.1.1 Informasjon som er nødvendig for kontroll og registrering av fadderinformasjon, begunstiget informasjon, donasjoner og nettkjøp.

Vi ber om, og samler inn følgende personopplysninger om deg. Disse opplysningene er nødvendige for den tilfredsstillende utførelsen av kontrakten mellom deg og oss, og for å tillate oss å overholde våre juridiske forpliktelser. Uten den er vi kanskje ikke i stand til å gi deg omfattende service.

Når det gjelder begunstiget informasjon, informerer vi om at vilkårene som gjelder for barnets samtykke i forbindelse med informasjonstjenester, gjeldende for Zulufadder, er som fastsatt i betingelsene under art. 8 i den europeiske personvernforordningen (GDPR) og endret i tråd med vilkårene i den sørafrikanske personopplysningsloven (POPI), del C, lest med definisjon 1 som stadfester at et barn er en enkeltperson, under 18 år, som ikke er juridisk ansvarlig.

Med andre ord, en person under 18 år som vil bli begunstiget av Zulufadder, må ha tillatelse fra hans eller hennes verge.

 • Fadderinformasjon. Når du registrerer deg som fadder, trenger vi visse opplysninger som fornavn, etternavn og kontaktdetaljer. Vi vil trenge dine identifikasjonsdetaljer hvis skattemyndighetene dine ber om det.
 • Begunstiget informasjon. Når vi registrerer barn som begunstiget av Zulufadder, trenger vi visse opplysninger som fornavn, etternavn, kontaktinformasjon, identitetsnummer, familiedetaljer, helsestatus, utdanningsdetaljer, avtale om å formidle informasjon til andre, bruk av informasjon til salgsfremmende formål og, der det er aktuelt, detaljer om juridisk verge og godkjenning. 
 • Betalingsinformasjon. For å bruke visse funksjoner i tjenestene til Zulufadder (som å gjøre en donasjon, godta å betale et fast beløp og kjøpe varer fra vår nettbutikk) kan vi ha behov for at du oppgir visse finansielle opplysninger (som din bankkonto eller kredittkortinformasjon) for å lette behandlingen av betalinger (via tredjepartsleverandører).

1.1.2 Informasjon du velger å gi oss

Du kan velge å oppgi ytterligere personlig informasjon. Denne tilleggsinformasjonen vil bli behandlet basert på ditt samtykke.

 • Ytterligere fadderinformasjon. Du kan velge å oppgi tilleggsinformasjon som en del av Zulufadder-profilen din (for eksempel kjønn, foretrukket språk, by og en personlig beskrivelse). Denne informasjonen, som valgt i profilen din, er bare synlig for deg og oss.
 • Annen fadderinformasjon. Du kan ellers velge å gi oss informasjon når du fyller ut et skjema, utfører et søk, oppdaterer eller legger til informasjon i profilen din, svarer på undersøkelser eller bruker andre funksjoner i tjenestene våre.

1.1.3 Informasjon som er nødvendig for bruk av betalingstjenestene

Behandlingsansvarlig må samle inn følgende informasjon, ettersom det er nødvendig for den tilfredsstillende utførelsen av vår kontrakt med deg, og for å overholde gjeldende lovgivning (for eksempel regelverk angående bekjempelse av hvitvasking av penger). Uten den vil du ikke kunne bruke betalingstjenester:

 • Betalingsinformasjon. Når du bruker betalingstjenestene, trenger den behandlingsansvarlige bestemt finansiell informasjon (for eksempel bankkontoen din eller kredittkortinformasjon) til å behandle betalinger og overholde gjeldende lov.
 • Identitetsbekreftelse og annen informasjon. Hvis du er en fadder, kan den behandlingsansvarlige trenge identitetsinformasjon (som bilde av eller detaljene fra ditt nasjonale identitetsdokument, pass, nasjonalt identitetskort eller førerkort) eller annen identifiseringsinformasjon, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon for å bekrefte din identitet, yte betalingstjenester til deg og for å overholde gjeldende lov.

1.2 Informasjon vi automatisk samler inn fra din bruk av Zulufadders tjenester og betalingstjenester

Når du bruker Zulufadders tjenester og betalingstjenester, samler vi og/eller våre tredjepartsleverandører automatisk inn informasjon, inkludert personopplysninger, om tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. Denne informasjonen er nødvendig for den tilfredsstillende utførelsen av kontrakten mellom deg og oss, slik at vi kan etterkomme juridiske forpliktelser og gitt vår legitime interesse i å kunne tilby og forbedre funksjonaliteten til Zulufadders tjenester og betalingstjenester.

 • Informasjon om betalingstransaksjon. Zulufadder, gjennom sine tredjepartsleverandører av tjenester, samler informasjon relatert til dine betalingstransaksjoner inkludert betalingsmiddel som brukes, dato og tid, betalingsbeløp, betalingsmiddelets utløpsdato og postnummer for fakturering, IBAN- eller SWIFT-informasjon, din adresse og andre relaterte transaksjonsdetaljer. Denne informasjonen er nødvendig for den tilfredsstillende utførelsen av kontrakten mellom deg og Zulufadder, og for å overholde bestemmelsene til betalingstjenestene.

1.3 Informasjon vi innhenter fra tredjeparter

Vi krever ikke og ber heller ikke om informasjon om deg fra tredjeparter. Vi blir imidlertid informert om detaljer angående dine finansielle transaksjoner med oss fra våre tredjepartsleverandører av tjenester.

2. HVORDAN VI BRUKER INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Vi bruker, lagrer og behandler informasjon om deg, inkludert personopplysninger, til å tilby, forstå, forbedre og utvikle Zulufadder-tjenestene, opprette og opprettholde et pålitelig og sikkert miljø og overholde våre juridiske forpliktelser til både faddere og begunstigede.

2.1 Tilby, forbedre og utvikle Zulufadder-tjenestene

 • Gjør det mulig for deg å få tilgang til og bruke Zulufadder-tjenestene for å få generell informasjon, samt spesifikk informasjon om ditt/dine fadderbarn, og utføre betalinger.
 • Yte kundeservice.
 • Sende deg nyhetsbrev eller kundeservicemeldinger, oppdateringer og kontovarsler.

Vi behandler denne informasjonen gitt vår legitime interesse i å gi deg all relevant informasjon om ditt/dine fadderbarn, informasjon om Zulufadder-aktiviteter og gjeldende status for kontoen din.

2.2 Opprette og opprettholde et pålitelig og sikkert miljø

 • Oppdage og forhindre bedrageri, søppelpost, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
 • Foreta sikkerhetsundersøkelser og risikovurderinger.
 • Bekrefte eller verifisere informasjon eller identifikasjon du har gitt.
 • Overholde våre juridiske forpliktelser.
 • Løse eventuelle tvister med faddere og begunstigede og håndheve våre avtaler med tredjeparter.
 • Håndheve våre retningslinjer.
 • I forbindelse med aktivitetene ovenfor kan vi finne det nødvendig å suspendere kontoen til en fadder eller avslutte tjenesten til en begunstiget, basert på informasjon og/eller handlinger identifisert av Zulufadder.

Vi behandler denne informasjonen i henhold til vår legitime interesse av å beskytte Zulufadder-faddere og begunstigede, og å overholde gjeldende lover.

2.3 Tilby, tilpasse, måle og forbedre tjenestene våre

 • Sende deg salgsfremmende meldinger, nyhetsbrev og annen informasjon som kan være av interesse for deg.
 • Tilpasse, måle og forbedre tjenestene til Zulufadder.

Vi vil behandle dine personopplysninger med det formålet som er oppført i denne delen, gitt vår legitime interesse av å gjennomføre salgsfremmende aktiviteter for å gi informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge å ikke motta kommunikasjon fra oss ved å følge avmeldingsinstruksjonene inkludert i vår kommunikasjon eller endre varslingsinnstillingene i din Zulufadder-profil.

2.4 Hvordan behandlingsansvarlig bruker betalingsinformasjonen som er samlet inn

 • Gjør det mulig for deg å få tilgang til og bruke betalingstjenestene.
 • Oppdage og forhindre bedrageri, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
 • Foreta sikkerhetsundersøkelser og risikovurderinger.
 • Utføre kontroller mot databaser og andre informasjonskilder.
 • Overholde juridiske forpliktelser (for eksempel regelverk angående bekjempelse av hvitvasking av penger).
 • Håndheve betalingsvilkårene og andre betalingsbetingelser.
 • Med ditt samtykke, sende deg salgsfremmende meldinger, markedsføring, reklame og annen informasjon som kan være av interesse for deg, basert på dine preferanser.

Behandlingsansvarlig behandler denne informasjonen gitt sin legitime interesse av å forbedre betalingstjenestene og brukernes erfaring med dem, og der det er nødvendig for tilfredsstillende utførelse av kontrakten med deg, samt til å overholde gjeldende lover.

3. DELING & INFORMASJONSOPPLYSNING

3.1. Tilgang til profiler for begunstigede

Zulufadder tillater faddere å ha tilgang til profilene for sine fadderbarn.

3.2. Formidling av informasjon til tredjeparter

Zulufadder formidler informasjon til tredjepartsleverandører av tjenester for  nøyaktig å kunne registrere finansielle transaksjoner og tilrettelegge e-postkommunikasjon som kan omfatte nyhetsbrev, salgsfremmende materiell, kontooppdateringer og personlig kommunikasjon.

Basert på vår legitime interesse av å fremme kommunikasjon med og tilby opplysninger om begunstigede til faddere, blir faddere gitt spesifikk og begrenset nettilgang til sitt/sine fadderbarn.

3.3 Overholdelse av lov, besvare rettslige forespørsler, hindre skade og beskyttelse av våre rettigheter

Zulufadder kan oppgi din informasjon, inkludert personopplysninger, til domstoler, politi eller statlige myndigheter, eller autoriserte tredjeparter, hvis og i den grad vi er pålagt eller har fått lov til å gjøre det etter loven, eller hvis slik angivelse er rimelig nødvendig for å: (i) overholde våre juridiske forpliktelser, (ii) føye oss i en rettslig prosess og svare på krav rettet mot Zulufadder, (iii) svare på bekreftede forespørsler knyttet til en kriminell etterforskning eller påstått eller mistenkt ulovlig aktivitet eller noen annen aktivitet som kan eksponere oss, deg eller noen andre av våre brukere mot juridisk ansvar, (iv) håndheve og administrere våre retningslinjer eller andre avtaler, eller (v) beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet til Zulufadder, dets ansatte, dets faddere, dets begunstigede eller andre personer av allmennheten.

Der det passer, kan vi varsle faddere eller begunstigede om rettslige forespørsler med mindre: (i) å varsle er forbudt av selve den juridiske prosessen, av rettskjennelse vi mottar, eller ved gjeldende lov, eller (ii) vi mener at å varsle ville være nytteløst, ineffektivt, skape en risiko for skade eller personskade på en person eller gruppe, eller medføre eller øke en risiko for bedrageri på Zulufadders eiendom, faddere eller begunstigede. I tilfeller der vi overholder juridiske forespørsler uten å varsle av nevnte årsaker, vil vi forsøke å varsle den fadderen eller begunstigede om forespørselen etter hendelsen der det er hensiktsmessig, og hvor vi avgjør i god tro at vi ikke lenger er forhindret fra å gjøre dette.

3.4 Tjenesteleverandører

Zulufadder bruker visse tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å tilby tjenester relatert til Zulufadders tjenester og betalingstjenestene. Tjenesteleverandører kan være lokalisert innenfor eller utenfor EØS-området.

Alle våre tredjeparts tjenesteleverandører virker i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

I disse tilfellene må Zulufadder formidle informasjon om deg, inkludert personopplysninger, til disse tjenesteleverandørene for å sikre tilfredsstillende utførelse av vår kontrakt med deg.

3.5 Sosiale medier

Zulufadder bruker tjenester fra sosiale medier som Facebook, Google, Twitter, YouTube, LinkedIn og Instagram til å fremme trafikk til nettstedet vårt.

Disse behandlingsaktivitetene er basert på vår legitime interesse av å tiltrekke oss nye faddere til Zulufadder og for å informere enhver person som måtte forhøre seg om våre aktiviteter.

Vi formidler ikke dine personopplysninger til disse sosiale mediene.

Dersom du bestemmer deg for å følge oss på noen av disse tjenestene, bør du være oppmerksom på at alle personopplysninger som oppgis til dem, ikke er kontrollert eller overvåket av Zulufadder, og derfor må spørsmål om hvordan de sosiale mediene behandler dine personopplysninger, rettes til disse.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid kan be sosiale medier om å slutte å behandle dataene dine.

4. DINE RETTIGHETER

Du kan utøve hvilken som helst av rettighetene beskrevet i denne delen ved å sende en e-post til Zulufadder på post@zulufadder.no.

4.1 Administrere dine opplysninger

Du kan få tilgang til og oppdatere noen av opplysningene dine gjennom profilinnstillingene. Du er ansvarlig for å holde personopplysningene dine oppdaterte.

4.2 Korrigering av unøyaktig eller ufullstendig informasjon

Du har rett til å be oss korrigere unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger om deg (og som du ikke kan oppdatere selv i din Zulufadder-profil).

4.3 Datatilgang og portabilitet

I noen jurisdiksjoner kan gjeldende lov gi deg rett til å be om kopier av de personopplysningene vi har om deg. Du kan også ha rett til å be om kopier av personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, ofte brukt og maskinleselig format og/eller be oss overføre denne informasjonen til en annen tjenesteleverandør (der det er teknisk mulig).

4.4 Oppbevaring og sletting av data

Vi oppbevarer personopplysninger om deg så lenge det er nødvendig for den tilfredsstillende utførelsen av kontrakten mellom deg og oss, og for å overholde våre juridiske forpliktelser. Hvis du ikke lenger vil at vi skal bruke opplysningene dine eller delta i Zulufadder-tjenesten, kan du be om at vi sletter personopplysningene dine og avslutter Zulufadder-profilen din. Vær oppmerksom på at hvis du ber om sletting av personopplysninger, kan vi bli pålagt ved lov å beholde alle eller deler av dem for en bestemt periode.

4.5 Trekke tilbake samtykke og begrense behandling

Der hvor du har gitt ditt samtykke til at Zulufadder kan behandle dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å endre profilinnstillingene eller ved å sende en melding til Zulufadder, der du spesifiserer hvilket samtykke du trekker tilbake.

4.6 Fremme klager

Du har rett til å fremme klager om behandling av data utført av Zulufadder til Datatilsynet.

5. SIKKERHET

Vi implementerer og oppdaterer kontinuerlig administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å bidra til å beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller endring. Hvis du vet eller har grunn til å tro at din Zulufadder profilinformasjon har gått tapt, blitt stjålet, misbrukt eller på annen måte kompromittert, eller i tilfelle av faktisk eller mistenkt uautorisert bruk av din Zulufadder-profil, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

6. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Zulufadder forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst i henhold til denne bestemmelsen. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi legge ut den reviderte personvernerklæringen på Zulufadder-nettsiden. Vi vil også gi deg varsel om endringen via e-post, minst tretti (30) dager før datoen den trer i kraft. Hvis du er uenig med den reviderte personvernerklæringen, kan du avslutte kontoen din. Hvis du ikke avslutter kontoen før den datoen den reviderte personvernerklæringen trer i kraft, vil din fortsatte tilgang til eller bruk av Zulufadder-tjenester være underlagt den reviderte personvernerklæringen.

7. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med denne personvernerklæringen eller Zulufadders håndtering av informasjon, kan du sende e-post til oss på:

Opprettet: 26. april 2018