Administrasjon/daglig drift

Pågående

Det mange irriterer seg over med de store hjelpeorganisasjonene, er at så stor del av innsamlede midler blir brukt til administrasjon og markedsføring.

Vi bruker svært få midler på markedsføring. Vi bruker redaksjonell presse, sosiale media, egen webside og e-post. Brosjyrer og layout har vi fått sponset.

Når det kommer til administrasjonen, så kan ikke en organisasjon som dette driver HELT uten kostnader. Bare et frimerke er jo en utgift. Men vi rører aldri pengene som fadderne har betalt direkte til sitt barn. De 250 kronene hver måned er øremerket barna.

Mye av arbeidet er basert på frivillighet. De høye honorarene vil aldri forekomme i Zulufadder, men at vi blir nødt til å lønne noen, er uunngåelig. Dette gjelder arbeidskraft på stedet. Dessuten vil vi ikke kunne vokse eller holde den kvaliteten vi har uten disse utgiftene. Disse midlene går av ikke-øremerkede midler som er innsamlet eller gitt i Norge.

Eksempler på bruk:

  • Kontor – strøm, internett, datautstyr, kontorrekvisita
  • Programvare for fadder og fadderbarn-administrasjon
  • Webside
  • Mobiltelefoner
  • Bensin (vi har to biler og en buss)
  • Lønn til prosjektleder, feltarbeidere og regnskapsmedarbeidere

 

Tusen takk til alle som har bidratt slik at vi har tilgjengelige midler til å drive Zulufadder!