Gratton internat – fase 1

Fullført

Gratton skole er en privatskole drevet av Zulufadder.

Fordi barna våre kommer fra rurale områder, er det viktig at de kan bo på internat slik at de kan ha et uavbrutt skoleliv fra mandag til fredag, og det gir dem mulighet til å lære sosiale ferdigheter i tillegg til kunnskap.

Takket være våre fantastiske sponsorer, bygget vi vårt første internat med plass til 45 barn til skolestart i 2012.

I 2020 støtter vi 52 barn, fra trinn 1 til 12, på Gratton School, og dette tallet øker hvert år.

I et land der offentlig utdanning er godt under akseptable standarder, har utdanning blitt et fokusområde for Zulufadder, ettersom vi ser at dette er den beste og eneste måten å gi barna en bedre fremtid.

Tusen takk for støtten!