Gratton skole – iPads

Fullført

CIS – Children International School i Fredrikstad har oppgradert iPads på skolen. 

Zulufadder fikk tilbud om å kjøpe 100 x brukte iPads til NOK 500 pr stk. 

Totalt: kr 50 000,-

Tusen takk for støtten!