Gratton skole – Mediatek

Fullført

Tusen hjertelig takk til SanaPharma (nå NutraQ) som sponset bygging av mediatek på Gratton skole!

Mediateket er i bruk hver dag, og alle klasser fra førskolen til videregående skole har tilgang.

Elever og lærere har nå tilgang til bibliotek, 30 stasjonære pc’er og over 100 nettbrett/iPads, i tillegg til prosjektor og printer.