Gratton skole – Microwave Internett

Fullført

Gratton skole har endelig fått stabilt og rask tilgang til internett – takket være Olsvik Skole! 

Vi har installert “Microwave Internet” – det er et tråløst nettverk som baseres på det mobile nettverket (3G, med oppgradering til 4G etterhvert). 

Grunnen til at vi valgte mobilt nettverk er at skolen er for langt unna det nærmeste tettstedet til å få ADSL. 

Det har vært en lang prosess å få utstyret på plass. Vi har måttet installere en mast som er høyt nok oppe slik at det er fri sikt til nærmeste mast inne i byen for å få best mulig signal. Den er forsvarlig boltet til både grunn og bygning. Vi måtte sveise trappetrinn på masten slik at det enkelt kan gjøres vedlikehold uten å sette opp stilas igjen, og installere en brannsikker kasse for modem og annet utstyr inne på skolen. 

Tusen takk for støtten – vi setter veldig stor pris på at dere ønsket å hjelpe barna på skolen vår!