Gratton skole

Pågående

Gratton skole er Zulufadders største prosjekt. Vi har vært involvert siden skolestart i januar 2010, og 56 Zulufadderbarn går på skolen (skoleåret 2021).

Zulufadder anser utdannelse til å være det viktigste man kan gi et barn. Det forandrer alt.

Utdanningssystemet i de lokale skolene i Sør-Afrika fungerer langt fra optimalt, og helt siden starten ønsket Zulufadder å ha egen skole. Da skolestyret på Gratton skole tok kontakt, var vi ikke i tvil om at vi ville bli involvert.

I dag er det Zulufadder som står bak drift og styring av skolen, og vi er veldig stolte av det vi har fått til de siste årene. Gratton har blitt en skole lokalbefolkningen snakker om og ønsker å sende barna sine til.

Det er ikke billig å drive skole og ha tilgang til gode lærerkrefter. Skolen er derfor åpen for alle som ønsker et bra skoletilbud, og skolepengene hjelper oss med driftskostnader og lønninger.

Blant lærerne har vi eksperter innen feltene matematikk, engelsk og naturfag. Vi har utviklet sportsdelen til utfoldelse i mange forskjellige idretter; fotball, rugby, cricket, volleyball, sykling, hockey, svømming (vi har ikke eget basseng men transporterer elevene til en nærliggende skole).

Vi har fått skolebuss sponset fra Lotto i Sør-Afrika. De fleste barna blir transportert hjem hver helg, men en håndfull barn har såpass dårlige forhold hjemme at de kun drar hjem en gang pr måned.

Totalt har 55 personer sitt daglige virke på skolen. I tillegg har vi andre ansatte som maler, pusser opp og gjør annet forefallende arbeid.

Siden 2015 har vi utvidet med et nytt årstrinn hvert år slik vi kan tilby avsluttende eksamen etter 12. års skolegang (artium). I 2019 vil de første elevene fullføre videregående skole på Gratton.

Grattons tidligere bibliotek ble i 2011 omgjort til internat med kjøkken og spisesal, mens vi kjøpte et ferdighus til soveromsdelen.

Vi har (pr 2020) 85 barn som bor på internatet, hvorav halvparten er Zulufadderbarn. Vi har åpnet for andre barn for å spe på inntektene slik at vi kan sponse flere elever på skolen. I 2015 utvidet vi soveromsdelen med et nytt bygg (fase 2).

Utvidelse av skolen

I løpet av Covid-19 har vi sett at vi trenger å utvide skolen. Da vi ikke har penger til å bygge nytt, har vi inngått en avtale med et eventbyrå om å leie lokalene deres i en periode, med en plan om å kjøpe hele eiendommen over tid.

Vi har gjort endel endringer på byggene for å få plass til flere klasser, og fra februar 2021 førskolen og 1. til 3. klasse til den nye eiendommen.

Noe av det vi har gjort på Gratton skole siden 2010, alt ved hjelp av norske sponsorer:

 • Skolepenger for Zulufadderbarna (pågående)
 • Internatavgifter for Zulufadderbarna (pågående)
 • Flyttet førskolen + 1. – 3. klasse til ny eiendom (2020)
 • Bygget teknologisk senter (2020)
 • Bygget 15 nye klasserom
 • Bygget mediasenter
 • Bygget flerbrukshall
 • Totalrenovert et klasserom til topp moderne naturfaglab
 • Kjøpt 40 nye laptop’er (2021)
 • Kjøpt 12 nye nettbrett (2021)
 • Kjøpt 30 nye PC’er
 • Kjøpt 30 nye nettbrett
 • Kjøpt 90 brukte iPads
 • Kjøpt e-bøker for alle fag (programvare for den videregående skolen) (hvert år siden 2019)
 • Internat (fase 1, nybygg) som åpnet i januar 2012
 • Internat (fase 2, nybygg) klart til skolestart i januar 2015
 • Internat – House of Zulufadder (klart til skolestart 2021)
 • Lekestativ – barnehagen/førskolen/internat
 • Nye toaletter til barneskolen (nybygg)
 • Pusset opp oppholdsrom og kjøkken på internatet
 • Oppussing av jente- og guttetoaletter til videregående (2017)
 • Installert Internett
 • Programvare for alle klassetrinn
 • Nye bøker til alle klasser de siste årene
 • Flere tusen bøker til biblioteket
 • Kjøpt musikkinstrumenter
 • Ansatt musikklærer
 • Ansatt fantastisk rektor
 • Pusset opp førskolen
 • Kontinuerlig maling av klasserom; inn- og utvendig
 • Fikset hele strømanlegget
 • Lagt fliser i alle klasserom
 • Satt opp gjerde rundt hele eiendommen
 • Ansatt sikkerhetsvakter
 • Satt opp videoovervåkning
 • Hatt norske lærere på utveksling
 • Sendt ansatte på Gratton til Norge
 • Ansatt tidligere Zulufadderbarn som studerer til å bli lærer
 • Pulter, stoler, tavler, skap i alle klasserom
 • Administrasjon
 • Vedlikehold
 • Grønnsakshage
 • Sportsutstyr
 • Skoleuniformer
 • Skolebuss
 • Traktor

Grattons webside: www.gratton.co.za

Tusen takk for støtten til Gratton skole!