Gratton skole

Pågående

Gratton skole er Zulufadders største prosjekt. Vi har vært involvert siden skolestart i januar 2010, og 52 Zulufadderbarn går på skolen (skoleåret 2020).

Zulufadder anser utdannelse til å være det viktigste man kan gi et barn. Det forandrer alt.

Utdanningssystemet i de lokale skolene i Sør-Afrika fungerer langt fra optimalt, og helt siden starten ønsket Zulufadder å ha egen skole. Da skolestyret på Gratton tok kontakt, var vi ikke i tvil om at vi ville bli involvert.

I dag er det Zulufadder som står bak drift og styring av skolen, og vi er veldig stolte av det vi har fått til de siste årene. Gratton har blitt en skole lokalbefolkningen snakker om og ønsker å sende barna sine til.

Det er ikke billig å drive skole og ha tilgang til gode lærerkrefter. Skolen er derfor åpen for alle som ønsker et bra skoletilbud, og skolepengene hjelper oss med driftskostnader og lønninger.

Blant lærerne har vi eksperter innen feltene matematikk, engelsk og naturfag. Vi har utviklet sportsdelen til utfoldelse i mange forskjellige idretter; fotball, rugby, cricket, volleyball, sykling, hockey, svømming (vi har ikke eget basseng men transporterer elevene til en nærliggende skole).

Vi har fått skolebuss sponset fra Lotto i Sør-Afrika. De fleste barna blir transportert hjem hver helg, men en håndfull barn har såpass dårlige forhold hjemme at de kun drar hjem en gang pr måned.

Totalt har 45 personer sitt daglige virke på skolen. I tillegg har vi andre ansatte fra Zulufadder som maler, pusser opp og gjør annet forefallende arbeid.

Siden 2015 har vi utvidet med et nytt årstrinn hvert år slik vi kan tilby avsluttende eksamen etter 12. års skolegang (artium). I 2019 vil de første elevene fullføre videregående skole på Gratton.

Vi har eget internat på skolen der Zulufadderbarna bor. Grattons tidligere bibliotek ble i 2011 omgjort til kjøkken og spisesal, mens vi kjøpte et ferdighus til soveromsdelen. Vi har (pr 2019) 85 barn som bor på internatet, hvorav halvparten er Zulufadderbarn. Vi har åpnet for andre barn for å spe på inntektene slik at vi kan sponse flere elever på skolen. I 2015 utvidet vi soveromsdelen med et nytt bygg (fase 2).

Noe av det vi har gjort på Gratton siden 2010, alt ved hjelp av norske sponsorer:

 • Skolepenger for Zulufadderbarna
 • Internatavgifter for Zulufadderbarna
 • Bygget 11 nye klasserom
 • Bygget mediasenter
 • Bygget flerbrukshall
 • Totalrenovert et klasserom til topp moderne naturfaglab
 • Kjøpt 30 nye PC’er
 • Kjøpt 30 nye nettbrett (Android)
 • Kjøpt 90 brukte iPads
 • Internat (fase 1, nybygg) som åpnet i januar 2012
 • Internat (fase 2, nybygg) klart til skolestart i januar 2015
 • Nye toaletter til barneskolen (nybygg)
 • Pusset opp oppholdsrom og kjøkken på internatet
 • Oppussing av jente- og guttetoaletter til videregående (2017)
 • Installert internett via microfiberlink
 • Programvare
 • Nye bøker til alle klasser de siste årene
 • Flere tusen bøker til biblioteket
 • Kjøpt musikkinstrumenter
 • Ansatt musikklærer
 • Ansatt fantastisk rektor
 • Sponset musikklærer
 • Pusset opp førskolen
 • Malt hele skolen; inn- og utvendig
 • Fikset hele strømanlegget
 • Lagt fliser i alle klasserom
 • Satt opp gjerde rundt hele eiendommen
 • Ansatt sikkerhetsvakter
 • Satt opp videoovervåkning
 • Hatt norske lærere på utveksling
 • Sendt ansatte på Gratton til Norge
 • Ansatt tidligere Zulufadderbarn som studerer til å bli lærer
 • Pulter, stoler, tavler, skap i alle klasserom
 • Administrasjon
 • Vedlikehold
 • Grønnsakshage
 • Sportsutstyr
 • Skoleuniformer
 • Skolebuss
 • Traktor

Grattons webside: www.gratton.co.za

Tusen takk for støtten til Gratton skole!