Gratton skole

Pågående

Gratton skole – Zulufadders største prosjekt

Vi har vært involvert siden skolestart i januar 2010, og 51 Zulufadderbarn går på skolen (skoleåret 2022).

Zulufadder anser utdannelse for å være det viktigste man kan gi et barn. 

Utdanningssystemet i de lokale skolene i Sør-Afrika fungerer langt fra optimalt, og helt siden starten har Zulufadder ønsket å drive egen skole. Da skolestyret på Gratton skole tok kontakt høsten 2009, var vi ikke i tvil om at vi ville bli involvert.

I dag er det Zulufadder som står bak drift og styring av skolen, og vi er veldig stolte av det vi har fått til de siste årene. Gratton er blitt en skole lokalbefolkningen snakker om og ønsker å sende barna sine til.

Det koster mye å drive skole og ha tilgang til gode lærerkrefter. Skolen er derfor åpen for alle som ønsker et bra skoletilbud, og skolepengene hjelper oss med driftskostnader og lønninger.

Sport og kultur

Skolen vår ligger i hjertet av Zululand og vi er stolte av zulu-kulturen vi omgir oss med hver dag. Mange av elevene er fantastiske zuludansere og skolekoret har vunnet flere konkurranser.

Vi har satset på mange forskjellige idretter som fotball, rugby, cricket, volleyball, sykling og hockey. Vi har ikke mulighet til å tilby svømming og tennis pga manglende ressurser.

Vi har fått traktor og skolebuss sponset fra det nasjonale lotteriet i Sør-Afrika. De fleste Zulufadder-barna blir transportert hjem hver helg, mens andre kommer langveis fra og drar hjem en gang i måneden og i skoleferier.

Bussen blir også brukt til bortekamper og til klasseturer, mens traktoren både klipper de svære utearealene våre og pløyer grønnsakshagen.

Ansatte

Totalt 60 personer jobber full tid på Gratton skole – lærere, administrasjon, personale på internatene, rengjørere, vedlikeholdsarbeidere og gartnere.

Videregående skole

Da Zulufadder tok over Gratton skole var det en ren barneskole, opp til 7. klassetrinn. Fra 2015 la vi på ett trinn hvert år slik at vi nå kan tilby avsluttende eksamen etter 13. års skolegang (artium). I 2019 fullførte de første elevene videregående skole på Gratton, og resultatene har vært fantastiske hvert år! De fleste av Grattons uteksaminerte elever går nå på høyere utdanning.

Internater x 3

 • Grattons tidligere bibliotek ble i 2011 omgjort til internat med kjøkken og spisesal, og vi kjøpte et ferdighus til soveromsdelen.
 • Vi har (pr 2022) 70 betalende barn som bor på skolens eget internat. Vi har åpnet for andre barn, for å spe på inntektene,  slik at vi kan sponse flere elever på skolen. I 2015 utvidet vi soveromsdelen med et nytt bygg (fase 2).
 • Zulufadders elever flyttet til eget internat i februar 2021. Vi dekker alle kostnader i forbindelse med skolegangen og internatet for våre 51 elever.

Utvidelse av skolen

Vi har utvidet skolen med en egen campus for barna i førskolen og opp til 3. klasse.

Reparasjon av tak (mai 2022)

Noen av klasserommene har blitt bygget i en hall som eksisterte på skolen da vi tok over. Det originale taket på hallen har vist seg å inneholde ASBEST (som er ekstremt helsefarlig). Vi må skifte ut taket og trenger hjelp. Verdens kjedeligste prosjekt å bruke penger på, men vi føler at vi ikke har noe valg.

Noe av det vi har gjort på Gratton skole siden 2010 – alt ved hjelp av norske sponsorer:

 • Skolepenger for Zulufadderbarna (pågående)
 • Internatavgifter for Zulufadderbarna (pågående)
 • Flyttet førskolen + 1. – 3. klasse til ny eiendom (2020)
 • Bygget teknologisk senter (åpnet 2021)
 • Bygget 15 klasserom
 • Bygget mediatek
 • Bygget flerbrukshall
 • Totalrenovert et klasserom til topp moderne naturfaglab
 • Kjøpt 40 nye laptop’er og 12 nye nettbrett (2021)
 • Kjøpt 30 nye PC’er
 • Kjøpt 30 nye nettbrett
 • Kjøpt 90 brukte iPads
 • Kjøpt e-bøker for alle fag (programvare for den videregående skolen) (hvert år siden 2019)
 • Internat (fase 1, nybygg) som åpnet i januar 2012
 • Internat (fase 2, nybygg) klart til skolestart i januar 2015
 • Internat – Zulufadder House (klart til skolestart 2021)
 • Lekestativ – barnehagen/førskolen/internat
 • Nye toaletter til barneskolen (nybygg)
 • Pusset opp oppholdsrom og kjøkken på skolens internat
 • Oppussing av jente- og guttetoaletter for den videregående skole (2017)
 • Kjøpt påkrevd sikkerhetsutstyr da skolen gjenåpnet under Covid-19
 • Installert Internett
 • Programvare for alle klassetrinn
 • Nye bøker til alle klasser de siste årene
 • Flere tusen bøker til biblioteket
 • Kjøpt musikkinstrumenter
 • Ansatt musikklærer (Sir Bo)
 • Ansatt fantastiske lærere, rektor og andre medarbeidere
 • Pusset opp førskolen
 • Kontinuerlig maling av klasserom; inn- og utvendig
 • Fikset hele strømanlegget
 • Lagt fliser i alle klasserom
 • Satt opp gjerde rundt hele eiendommen
 • Ansatt sikkerhetsvakter
 • Satt opp videoovervåkning
 • Hatt norske lærere på utveksling
 • Sendt ansatte på Gratton til Norge
 • Ansatt tidligere Zulufadderbarn – og som har tatt lærerutdannelsen på deltid og er nå utdannet lærer (mai 2022)
 • Pulter, stoler, tavler, skap i alle klasserom
 • Administrasjon
 • Vedlikehold
 • Grønnsakshage, inkl tuneller
 • Grisefarm
 • Sportsutstyr
 • Skoleuniformer
 • Skolebuss
 • Traktor

Grattons webside: www.gratton.co.za

Gratton skoles hovedsponsor:

NutraQ logo