Ordbøker

Pågående

Zulufadder anser utdanning den beste investeringen vi kan gjøre for våre barn. Lesing og regning er viktig å sikre at barna får en tidlig forståelse av de grunnleggende konseptene.

I samarbeid med Rotary International, har Zulufadder distribuert The Usborne Illustrated Dictionary til våre barn. Ordboken kombinerer lesing og regning i en illustrert bok som også fungerer som et leksikon og oppslagsverk som dekker et bredt spekter av emner på en enkel og forståelig måte.

I mange av våre rurale skoler er lærebøker ofte noe man ikke har tilgang til. Da er ordbøkene spesielt gode å ha og blir godt brukt av Zulufadders barn i alle aldre og klassetrinn.

Ordbøkene er levert fra England til en rabattert pris og Zulufadder håper å kunne fortsette med dette prosjektet for fremtidige generasjoner av barn.

Tusen takk for støtten til dette flotte prosjektet!