Zulubygg – Hus 01

Fullført

Hus 1 – Nokwanda Mbasa og Mlondi Mpungose (Umlalazi)

Familien består av oldemor og fem barn i alderen 3 til 16 år. Foreldre og besteforeldre er alle døde av HIV/Aids. Dette var det aller første huset Zulufadder satte opp, og var starten på prosjektet ZULUBYGG.

To av barna har fadder i Zulufadder. I tillegg mottar de barnetrygd for fire av barna i tillegg til oldemors pensjon.

Induna (høvding): Mr. Mpungose

Sponsor: Det Norske Teatret

ZULUBYGG er Zulufadders husbyggingsprosjekt. Siden 2006 har vi bygget små, enkle hus for de barna som trenger nytt tak over hodet. 

Byggeperiode: Nov/Des 2006