Zulubygg – Hus 19

Fullført

Hus 19 – Familien Sikhakhane (Simunye)

Familien Sikhakhane bor i Simunye, ca 60km utenfor Eshowe, Sør-Afrika. Familien består av mor og åtte barn i alderen 3 til 18 år, i tillegg til onkler og tanter. Fire av barna går på skole og fire er ikke i skolealder enda.

To av barna har fadder gjennom Zulufadder. De mottar barnetrygd fra staten for fire av barna, dette tilsvarer ca kr. 900,- som hele familien lever av da ingen av de voksne har arbeid.
Bildet er tatt ved det gamle huset.

Induna (høvding): Mr. G. Ngema
Sponsor: Hellik

Byggeår: 2010