Zulufadders Utdanningsfond

Pågående

Zulufadders Utdanningsfond ble opprettet fordi vi gi så mange som mulig en mulighet til å få en bedre fremtid.

Sør-Afrikas Nelson Mandela sa: “Utdanning er det kraftigste våpenet du kan bruke til å forandre verden.”

Et utdannet barn vil vokse opp, få en jobb, tjene penger, få respekt. Det er også et barn som i fremtiden vil jobbe hardt for deres egne barn igjen skal få samme mulighet. Et utdannet barn vil i fremtiden vippe balansen fra fattigdom til fremskritt.

Ingen andre investeringer har samme varige effekt som utdanning av barn og unge. Skolebarn har bedre helse, er mer selvsikker og innser viktigheten av å ha en jobb. I Zulufadder tror vi at utdannelse er den eneste effektive “vaksinen” mot HIV/Aids.

Vi ser at skolene ute i distriktene ikke gir barna de mulighetene de burde hatt. Vi ønsker å tilby flest mulig en sjanse til å gå på Gratton – skolen som Zulufadder driver. Men det koster penger da skolen har høyt utdannede lærere og en solid struktur.

Utdannelse er luksus

Det finnes veldig mange meget bra universiteter i Sør-Afrika, og studenter på universitetet kan få hjelp i form av stipender og lån, men kravene er store. Med vår hjelp håper vi at mange flere skal få sjansen til å studere og dermed gi dem en bedre fremtid.

Hva betyr det for et barn å få en solid utdannelse?

En solid utdanning legger fundamentet for muligheten til å bestemme over eget liv og ha mulighet til skape seg en bedre fremtid basert på egne ønsker. Fattigdom og mangel på utdanning fratar mennesker potensialet til å skape personlig og økonomisk utvikling.

Zulufadder oppmuntrer barn og unge til å satse på en videre utdanning etter videregående trinn gjennom:

  1. Informasjon om betydningen av høyere utdanning.
  2. Utviklingen av et system for rådgivning og hjelp til å få tilgang til praktisk og teoretisk videreutdanning.
  3. Utviklingen av en stipend- og låneordning for Zulufadders studenter.

Vårt Utdanningsfond fordeler pengene slik:

  • 38 studenter på universitet eller annen høyere utdanning (pr februar 2022) mottar månedlig stipend.
    • Vi har ikke kapasitet til å dekke alle universitetsutgifter, det koster mye. Vi hjelper ved å betale registreringsavgiften (som betyr at de kan akseptere plassen og starte studiene) + avgift for rom på campus. I tillegg gir vi dem et månedlig bidrag til lommepenger/mat som erstatning for matesken som de tidligere mottok.
  • Bærbare pc’er til noen av studentene på universitet
  • Skolepenger Gratton
  • Internatpenger Gratton

Les mer:

Gratton skole