Skolene åpner igjen

I begynnelsen av juni åpnet Gratton skole dørene igjen etter lock-down, og avgangsklassene (7. og 12. klasse) var de første som kom tilbake.  I løpet av juni har de fleste klassetrinnene kommet tilbake, og så lenge vi er smittefrie vil hele skolen være åpen ganske snart. 

Vi har verdens mest dedikerte rektor og lærere som har jobbet hardt gjennom hele lock-down perioden. Alle elever har hatt tilgang til lekser og oppgaver via appen «WhatsApp». Mange av våre ZULUFADDER-elever har ikke nett eller smarttelefon hjemme. Men gode naboer ALTSÅ!! DE hjalp med tilgang til internett slik at elevene fikk gjort skoleoppgavene.

Elever og lærere på OFFENTLIGE skoler har hatt fri siden midten av mars, og henger nok litt etter. Der er det foreløpig bare 7. og 12. klasser som er på skolebenken. 

Men BOMBE: Skolen vår er blitt en slags «favoritt» hos det lokale utdanningskontoret etter at ALLE elevene våre besto avgangseksamen i 2019! HURRA!! De har utstyrt oss med desinfeksjonsmidler og temperaturmålere. Temperaturen blir målt flere ganger daglig, og ALLE rom blir desinfisert regelmessig i løpet av dagen.

Elever, lærere og andre ansatte må bruke ansiktsmaske, og sosial distansering har blitt en del av hverdagen.

Nå som nesten hele skolen er tilbake har vi ikke plass nok til alle elevene kan være på skolen samtidig (pga regler for distanse i klasserommene). Dette har blitt løst ved at halvparten av elevene kommer mandag-onsdag-fredag, og den andre halvparten kommer tirsdag og torsdag.

Avgangsklassene er på skolen hver dag, og eksamener skal tas i november/desember.